Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier

Danpels deltog den 21.09.2016 i Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier

Efter evaluering af pelssæsonen 2015/2016 var der orientering om Pelsningscentraler.

Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier

Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier


Korrekt nedkøling

Herudover blev der gjort opmærksom på vigtigheden af korrekt nedkøling af minkene efter aflivning ude på farmene.

Efter aflivning/tromling lægges dyrene til afkøling. Denne afkøling er meget vigtig, for at sikre at dyrene ikke bliver løshårede. Med stigende farmstørrelse stilles der større og større krav til nedkølingskapacitet og det er vigtigt at være opmærksom på at kroppene er nedkølet, så de ikke skades under transporten til pelseriet.

En form for køleanlæg kan være nødvendig for at få dyrene nedkølet tilstrækkeligt hurtigt. Vi har oplevet november måneder, hvor temperaturen har været omkring 12-15 grader. Det er en fordel at dyrene er fodertomme, når de aflives, så der er så lidt mave-tarmindhold som muligt, der kan begynde at gære under transporten.

Urindryp mink frasorteret som chip

Urindryp på mink frasorteret som chip. Overvej om dine minkskind skal vaskes


Urindryp – frasorteret som chip

Typesammensætningen på mink har ændret sig en del på farmene de sidste år. P.t er over 50 % lyse eller blå. På de lyse farver ses urindyp meget tydeligt.

Vi blev opfordret til at gøre vores avlere opmærksomme på at skind med urindryp bliver frasorteret som chip, altså en tabsgivende fejl. Overvej derfor om dine lyse typer skal vaskes.

Når de aflivede dyr tages op af aflivningskassen, ses de efter for fejl i form af klatter eller våd bug.

Når kroppene vaskes, skal de ske i varmt vand uden tilsætning af midler, der indeholder optisk hvidt. En vask kan ikke altid fjerne skaden, men kan i mange tilfælde minimere den.