Næste generation på vej

Dansk Pelsdyravl Nr. 3 – 1999
Af: Jacob Wendt Jensen
Foto : Baghuset

Franz Struntze, 23 år, ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, trods de lave skindpriser. Han har netop købt farmen i Østrup tæt på Aars, med knap 1400 tæver og skal sælge sine første skind om et års tid.

Franz Struntze som 23 årig

Franz Struntze som 23-årig

Egentlig er Franz Struntze smed af uddannelse, men da han havde arbejdet godt et år som smed, fik han lyst til at prøve noget helt andet.

– Jeg kunne ikke rigtig finde mig i at gå indendørs hele tiden og der har nok altid været en farmer gemt i mig. Jeg har arbejdet på min farfars minkfarm sammen med min far i de sidste to-tre år og derfor var det naturligt at tænke på at holde mink. Da De begge gerne vil arbejde mange år endnu på farmen i Gedsted, fik jeg en idé om at starte for mig selv. Selv om arbejdet gik fint os tre generationer imellem, vil jeg gerne vise, at jeg godt kan selv, siger Franz Struntze.

Franz kunne godt have købt et par halvtag  med mink hos farfaren eller købt et nedlagt landbrug i nærheden og startet med nogle få haller, men så hørte han om farmen i Østrup ad omveje. Med et pænt stort stuehus, en komplet minkfarm og et pelseri var det en uimodståelig ´alt i en pakke ´.

– Jeg fik vist et luftfoto af stedet og ringede straks til den forrige ejer samme aften. Han ville godt sælge og jeg ville godt købe og derfra gik det hurtigt.

Handlen blev hurtigt afsluttet til omkring halvanden million kroner og Franz Struntze overtog farmen kort før jul.


Stor investering
Det er ikke helt let som 23-årig sådan lige at rejse kapital til det store erhvervseventyr. Kreditforeningerne vil ikke røre pelsdyrerhvervet med en ildtang og den første bankrådgiver var heller ikke fyr og flamme.

– Rådgiveren i Unibank løftede pegefingeren og sagde, ´at hvis jeg havde været hans søn, syntes han nok, jeg kunne starte med lidt mindre` Selv om Unibank endte med godt at ville finansiere minkbutikken, så var deres rentesatser mærkbart højere end den lokale sparekasse. Med en lille udbetaling, et ejerpantebrev og banklån for resten fik jeg finanserne på plads, fortæller unge Struntze.

Han havde sparet sammen til en udbetaling og med en moderat produktionspris mener han, at de opstillede budgetter holder hjem.

– Med en produktionspris på omkring 150 kr. ser det ikke vanvittigt godt ud med den aktuelle salgspris, men de første skind skal jo først om et års tid. Sådan noget med at regne produktionsprisen ud er under alle omstændigheder svært. Hvis man er i godt humør, kan man få det til at se ud som om, man kan tjene penge på det hele og hvis man er i skidt humør, er der jo pludselig ingenting, som kan gå. Hvis jeg holder de opstillede budgetter skal vi nok klare det.

Alternativ indtjening
Da Franz Struntze så resultaterne fra den sidste auktion i Finland, blev han dog lidt klam et kort øjeblik, men han ser fortrøstningsfuldt på sin situation på trods af, at han er startet under en forhåbentlig mindre bølgedal i pelsdyrerhvervet.

– Jeg er ikke dårligere stillet end minkavleren med 1000 tæver, der ikke har et pelseri selv eller minkavleren med 4000 tæver og tre ansatte, der skal aflønnes. Han er bundet på arme og ben. Min forretning er nemmere at styre, hvis tiderne er dårligere. Selv om prisen på minkskind falder, har jeg mange alternative muligheder for at forrente mine lån. Hvalpeforskud fra Danske Pels Auktioner er en af dem. Der kan også være en forretning i at pelse for andre avlere. Falder priserne yderligere, kan jeg arbejde hos min far og bedstefar eller tage et andet job i en periode. Som ung kan jeg også altid gå ud på arbejdsmarkedet og tjene min forretning hjem, hvis det skal gå helt galt som i slutningen af 80´erne.

Hans bestand består i øjeblikket fortrinsvis af wildmink og sorte mink men der er også Silver, Safir, Pearl, Mahogony og pastel i bestanden.


Vil udvikle kvalitet

Først midt i februar holdt Franz op med at arbejde på sin bedstefars minkfarm i Gedsted på fuld tid. Han har dog planer om stadig at hjælpe til i perioder med spidsbelastning.

– Der er flere grunde til, at jeg fik lyst til at prøve kræfter med min helt egen minkproduktion. Blandt andet på grund af konkurrencen. Hele avlsarbejdet fascinerer mig meget. At man ved at få parret de rigtige dyr og give dem det rigtige foder gradvist kan udvikle bedre skind. Her il det tilfredsstille mig meget , at jeg selv har det fulde ansvar for produktionen, fortæller Franz Struntze.

Han er for beskeden til selv at sige det, men han har en hemmelig drøm om at komme på hitlisten over de fineste skind.


Et frit erhverv

Udover minkene bor Franz Struntze sammen med Lotte Riisgaard, der læser på pædagogseminariet i Aalborg. Hun er også godt tilfreds med at bo på landet, hvor hun dyrker sin egen dyrebestand. Den består af hundene Pjosker og Fridjoff, indtil flere papegøjer og fugle og en enkelt mink. Hun kæmper hårdt for, at den ikke skal pelses til efteråret.

– Jeg syntes måske projektet med at købe hus og farm var lidt vildt til at begynde med, men heldigvis har jeg ikke penge i klemme – jeg bor her kun, griner hun og fortsætter:

– Vi er begge to glade for at Franz får lov at slippe sin indre landmand løs.

– Ja , det er dejligt frit at være minkavler, siger han.

– Udover at der skal fodres en gang om dagen, kan de fleste andre ting laves, når det passer bedst i ind  i programmet. Man er sin egen herre og det passer mig fint. Det arbejde man lægger i forretningen, bliver også prissat meget bedre, end hvis man var på fabrik, men så er risikoen for at det kan gå galt den anden vej også større, konstaterer Franz.


Bakser med EDB
Farmen i Østrup er i god stand. For to år siden blev der for eksempel etableret nyt gylleopsamlingsanlæg og der er for nyligt købt nye hanner til bestanden. At der alligevel har været meget at se til, viser den lille detalje at antenneledingen ikke er sluttet til fjernsynet endnu – tre måneder efter indflytningen.

– Jeg har en lille kamp med at lære edb- systemet at kende i øjeblikket. Det er ikke lige min stærke side. Det her med at køre kort ud på hver enkelt dyr og sådan noget har jeg foreløbig en til at hjælpe med engang imellem.

Til gengæld er det en stor fordel, at jeg er udlært smed.

Den smedforretning jeg var hos lavede faktisk maskiner til pelsning og jeg har pudsigt nok i sin tid lavet de tre maskiner vi har her. Jeg har jo et mekanisk indblik i forvejen der gør, at jeg kan reparere det meste selv, siger Franz Struntze.

Franz Struntze og Lotte Riisgaard

Franz Struntze og Lotte Riisgaard

 

 

 

Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier

Danpels deltog den 21.09.2016 i Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier

Efter evaluering af pelssæsonen 2015/2016 var der orientering om Pelsningscentraler.

Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier

Kopenhagen Fur evalueringsmøde for Kvalitetssikrede pelserier


Korrekt nedkøling

Herudover blev der gjort opmærksom på vigtigheden af korrekt nedkøling af minkene efter aflivning ude på farmene.

Efter aflivning/tromling lægges dyrene til afkøling. Denne afkøling er meget vigtig, for at sikre at dyrene ikke bliver løshårede. Med stigende farmstørrelse stilles der større og større krav til nedkølingskapacitet og det er vigtigt at være opmærksom på at kroppene er nedkølet, så de ikke skades under transporten til pelseriet.

En form for køleanlæg kan være nødvendig for at få dyrene nedkølet tilstrækkeligt hurtigt. Vi har oplevet november måneder, hvor temperaturen har været omkring 12-15 grader. Det er en fordel at dyrene er fodertomme, når de aflives, så der er så lidt mave-tarmindhold som muligt, der kan begynde at gære under transporten.

Urindryp mink frasorteret som chip

Urindryp på mink frasorteret som chip. Overvej om dine minkskind skal vaskes


Urindryp – frasorteret som chip

Typesammensætningen på mink har ændret sig en del på farmene de sidste år. P.t er over 50 % lyse eller blå. På de lyse farver ses urindyp meget tydeligt.

Vi blev opfordret til at gøre vores avlere opmærksomme på at skind med urindryp bliver frasorteret som chip, altså en tabsgivende fejl. Overvej derfor om dine lyse typer skal vaskes.

Når de aflivede dyr tages op af aflivningskassen, ses de efter for fejl i form af klatter eller våd bug.

Når kroppene vaskes, skal de ske i varmt vand uden tilsætning af midler, der indeholder optisk hvidt. En vask kan ikke altid fjerne skaden, men kan i mange tilfælde minimere den.

Det rigtige træmel skaber værdi

Fedtudtræk er en af minkavlernes største udfordringer. Hvis træmelet ikke er i god kvalitet har det afgørende betydning for resultatet. Danpels ApS sikrer i samarbejde med Vallø A/S at opretholde stor fokus på træmelet. ”Som leverandører til branchen holder vi konstant fokus rettet mod de faktorer, der giver værdi for de danske minkavlere”.

Solen skinner og der er forår i luften. Jeg drejer fra i rundkørslen nær Aars og her ligger et af landets førende pelserier. Jeg er inviteret af ejer og stifter af Danpels ApS, Franz Struntze. Han vil give mig et indblik i, hvorfor Valløs træmel har så stor betydning for minkavlerne og hvad der gør forskellen.

Træmel fra Vallø A/S hos kvalitetssikret pelseri DanpelsFra spire til blomst
Danpels ApS blev etableret i 2008, hvor Franz Struntze oplevede en kraftig stigning i efterspørgslen på pelsning.

Franz Struntze er selv minkavler og startede sin karriere som ung lærling på sin bedstefars minkfarm. Her arbejdede han sammen med sin far og bedstefar, 3 generationer under samme tag. Franz Struntze valgte efter endt læretid at etablere sin egen farm. I dag med sin unge alder af 40 år, har han mere end 20 års erfaring som selvstændig minkavler. Franz Struntze kender derfor til alle udfordringerne ved pelsning af mink.
Pelseriet ligger ved Aars i Himmerland og råder over 8200 m2. Pelsningen sker primært i november og december, som er branchens højsæson. Her holder virksomheden 80 medarbejdere fuld beskæftiget. De efterfølgende 4 måneder reduceres medarbejderstaben til omkring 30 mand, og i årets øvrige måneder drives virksomheden af 5 fastansatte.

Med mere end 70 minkavlere i deres kundekartotek fordelt over hele landet, pelser Danpels ApS godt 550.000 mink om året.

Træmel har stor betydning
Franz Struntze fortæller, at det for ham er vigtigt at levere det bedste resultat. Hos Danpels ApS er de meget opmærksomme på det færdige resultat: ”Hvis træmelet vi bruger i produktionen ikke er tilfredsstillende, kan det have stor indvirkning på de færdige skind”, fortæller Franz Struntze. Resultateter nemlig ikke kun et her og nu billede, men har også stor betydning månederne efter, da skindet skal være lager stabilt. Hvis skindet ikke er skrabet ordentligt og renset på lædersiden med træmel af god kvalitet kan evt. fedt med tiden oxydere og trænge ud på hårsiden.

Træmel fra Vallø A/S hos kvalitetssikret pelseri DanpelsKvalitetssikring en nødvendighed
Hos Danpels ApS fører man kontrol og statistik over dagens produktion. Det er en sikkerhed, man foretager for at sikre kvaliteten af pelsningen. Her tjekkes om pelsarbejdet er i orden, om der er fejl og mangler under selve pelsningen og om træmelet har den fornødne sugeevne. Ligeledes laves løbende stikprøvekontrol af de opbevarede skind. På den måde er det altid muligt at følge leverandørernes kvalitet af træmel. Som kvalitetsikret pelseri hos Kopenhagen Fur bliver man helt automatisk underlagt løbende kvalitetstjek.

De kommer ud til samtlige kvalitetssikrede pelserier og udtager skindprøver fra lageret. De kvalitetssikrede pelserier undergår ligeledes en løbende stikprøvekontrol på de indleverede skind hos Kopenhagen Fur.

Valløs’ træmel vinder indpas
Danpels ApS er imponeret over Valløs træmel. Sugeevnen er i top og der er en ensartethed, som ikke er set tidligere. ”Det har stor betydning for skindet, at træmelet er ens i leverancerne. Når man som pelseri modtager hele læs træmel næsten hver uge i pelssæsonen, kan det ikke nytte, at kvaliteten af træmelet er uens”, udtaler Franz Struntze, ”Det kommer hverken pelserierne eller avlerne til gavn. Tværtimod. Man får et ringe resultat og det kommer til udtryk i sæsonrapporterne fra Kopenhagen Fur og ikke mindst i indtjeningen”.

Danpels ApS tjekker deres skind hver dag og med Valløs træmel ses ingen forandring på de tjekkede skind. ”Det er en ren fornøjelse at arbejde med”, udtaler Franz Struntze med et glad glimt i øjet.

Vigtigheden af gode resultatoversigter
Kopenhagen Fur fremsender løbende en pelserisæsonrapport over de indleverede skind til pelserierne. Her fremgår de 5 vigtigste faktorer, der har afgørende betydning for skindets kvalitetsangivelse. Fedtudtræk er en af dem.

I år har Danpels ApS kun anvendt træmel fra Vallø A/S og Danpels ApS scorer laveste fejlprocent nogensinde. I seneste udleverede sæsonrapport ligger Danpels ApS med en fejlprocent på 0,1 % i tromling, (tromlingsprocenten angiver antal skind med fedtudtræk i dækhår eller i ulden – red.) hvilket giver en fejlmargin i tromling på 0%. Samlet set leverer Danpels Aps et resultat på seneste sæsonrapport på 2,7 %. Et rigtig godt resultat.

Vallø fremtidssikrer danske minkavlere
Når vi mødes med Danpels ApS, er det for at opretholde fokus og ikke mindst gensidig vidensdeling. Skal vi fremtidssikre vores træmel og dets ydeevne, er det vigtigt at samarbejde med brugerne, som vi anser for vores bedste informationskilde. ”Når vi tester egenskaberne på vores træmel bruger vi forskellige teknikker, men vi anvender også den test Kopenhagen Fur selv bruger, nemlig faldtesten” oplyser Jørgen Haahr, CEO i Vallø A/S, ”og vi opnår gode resultater”.

Valløs vision er til enhver tid at udfordre det eksisterende. Med flere års intens fokus og ikke mindst udvidelse af produktionskapaciteten, ønsker Vallø at kunne tilbyde langt fl ere minkavlere end hidtil at tage del i succesen omkring træmelet. ”Vi har oparbejdet en stor viden og knowhow omkring produktionen af træmel og træmelets egenskaber. Det ønsker vi at dele med langt flere minkavlerne”, fortæller Jørgen Haahr.

Missionen for Vallø er at skabe øget værdi igennem innovative løsninger og det gør vi løbende i alle vores processer. Vi er i tæt dialog med kunderne, vi lytter og analyserer, vi fokuserer, forsker og tester resultaterne af vores anstrengelser. Det gør vi kontinuerligt og dagligt.

”Ingen kan se bort fra resultaterne – hverken før eller siden”, udtaler Jørgen Haahr.