Nyansat Heinz Irming

Nyansat servicetekniker

dp-heinz-aktueltHeinz Irming er blevet ansat som servicetekniker på Danpels.dk. Heinz er bl.a. ansat til at holde maskinerne kørende når vi har travlt i pelssæsonen. Herudover er han med til at udvikle og forbedre maskinerne.